Det vita sommar-Sverige

DN:s Bengt Ohlsson påminner på sitt eget osvikliga (ohämmade) sätt om hur fullständigt genomsegregerat Sverige är på sommaren och under semestern och ledigheten vad gäller det sociala livet och umgänget, intimsfären, fritidsaktiviteter och att vistas utanför stadsmiljön: http://www.dn.se/nyheter/bengt-ohlsson-nytt-perspektiv-pa-sommaridyllen

Omvänt är det också alltid varje år så visuellt tydligt att andelen invånare med utomeuropeisk bakgrund ökar temporärt just under sommaren i det urbana Sverige (p g a att de generellt stannar kvar i storstadsregionerna och i de mellanstora städerna i landet).