Storviltsjagande svensk greve med högerextrem familjebakgrund

Mycket har på sistone med rätta skrivits och sagts om västvärldens stora omsorg för djur i de gamla kolonierna i Afrika jämfört med västvärldens obefintliga omsorg för människorna i de gamla kolonierna i Afrika apropå debatten om dödandet av lejonet Cecil i Zimbabwe. Det är dock ett faktum att de västerlänningar som kan betala för sig fortsätter att jaga djur i de gamla kolonierna så fort de får tillfälle till det, även om det oftast numera säkerligen sker under ”ordnade” (d v s ”lagliga”) former, d v s med de gamla koloniernas genomkorrupta och västerländiserade eliters goda minne.

En hel del svenskar är som bekant också s k storviltsjägare av den ”gamla skolan”, vare sig de står till vänster (såsom Jan Guillou) eller till höger: En av dem som (liksom Guillou) uppenbarligen skryter med sitt dödande av s k ”exotiska” djur i de gamla kolonierna är greve Carl Mörner, medlem av H.M. Konungens privata jaktklubb och även släkting till Wallenberg:arna.

11800189_1457714144552768_1868145291341250764_n11825698_1457714034552779_6097365568330590509_n

Den storviltsjagande greven har dessutom åtskilliga högerextremister i sin släkt: På grevinnan Ebba Mörners gods Torönsborg hölls exempelvis högerextrema möten innan kriget, och åtskilliga av Carls nära anförvanter var pro-nazister under krigsåren, inte minst hovsångerskan Marianne Mörner som var medlem i Nationalsocialistiska blocket. Ytterligare en högerextrem kvinnlig anförvant, grevinnan Astrid Mörner, var ägare till Mariedahlsgården i Malmö.

Screen Shot 2015-07-31 at 12.51.36 PMScreen Shot 2015-07-31 at 12.51.44 PMScreen Shot 2015-07-31 at 12.52.59 PMScreen Shot 2015-07-31 at 12.52.53 PM