Det skuldtyngda Kina under kolonialtiden – ett exempel som förskräcker

Ola Wong, en av de svenska journalister som alltid rapporterar som mest initierat om och från Kina, påminner om att den astronomiska kinesiska utlandsskulden som påtvingades landet av de europeiska kolonialmakterna, och särskilt i samband med alla de europeiska invasioner som Kina utsattes för mellan 1839-1901 (oftast kallades det skadestånd p g a förstörelse av materiell egendom som tillhörde européerna och p g a att européer dödades av kineser under de ständiga uppror och oroligheter som utbröt som en reaktion på européernas närvaro i landet), till slut ledde till semikolonialism, inbördeskrig, statsbankrutt, kaos och sönderfall och politisk extremism samt inte minst tiotals miljoner människors död och lidanden (och under flera decennier efteråt grämde sig samtidigt Väst över 1949 års kommunistiska revolution – det hette gärna ”1949 – when WE lost China” ända in på 1970-talet): http://www.svd.se/ar-det-bra-for-grekland-att-bli-skuldkoloni

Brittiska imperiets store ideolog och politiker sir Benjamin Disraeli skrev en gång ”With words we govern men” – snarare borde han kanske ha sagt ”With debts we govern the world” (samme Disraeli sade f ö ”Orienten är en karriär”, och vilket Asien och Kina verkligen var för västerlänningar under kolonialtiden).