Arvet efter de europeiska kolonialmakterna och det f d Osmanska imperiet

Per Jönssons understreckare i dagens SvD handlar om hur de europeiska imperiemakternas orientalistiska felbedömningar och koloniala interventioner och gränsdragningar lade grunden för den kris som råder idag i det gamla Osmanska imperiets f d provinser och vasallstater, och som inleddes med krigen på Balkan i f d Jugoslavien på 1990-talet och idag fortsätter med det postrevolutionära kaoset i Nordafrika och det regelrätta blodbad som bara blir värre och värre i Västasien inklusive den instabila situation som numera råder i det f d Osmanska imperiets kärnland Turkiet: http://www.svd.se/vastmakter-fruktade-heligt-krig-redan-1914