Ny rapport om de kraftiga och växande skillnaderna i skolresultat mellan elever med svensk och utländsk bakgrund

Gabriel Heller Sahlgrens och Institutet för näringslivsforsknings färska rapport om de svenska skolresultaten (d v s PISA-mätningarna) och elever med utländsk bakgrund, som idag lanseras på DN Debatt, visar att både nyanlända och de s k ”andrageneration:arna” kraftigt har sänkt de sammanlagda svenska skolresultaten under de senaste åren, och att skolresultaten inte har sjunkit så dramatiskt som det framställs bland de majoritetssvenska barnen och ungdomarna (d v s s k ”helvita helsvenska” elever): http://www.dn.se/debatt/invandringens-effekt-pa-skolresultat-kraver-krafttag

Även om institutet hävdar att det har varit i det närmaste tabu att ”dela upp” eleverna på det här sättet bland skolforskare och skolmyndigheter, så har det sedan länge varit känt att under 20 % av alla elever som anlänt till Sverige inom de senaste 3-5 åren går ut grundskolan med godkända betyg, samt att uppemot 40-50 % av ”andrageneration:arna” med bakgrund i särskilt Afrika och Asien gör detsamma.

Sedan är det, som alltid med det nya Sverige, en annan sak att ta reda på orsakerna till dessa astronomiska och växande klyftor mellan elever med svensk och utländsk bakgrund i siffrornas och skolresultatens värld (är det det fria skolvalets fel?, är det den extrema boendesegregationens fel?, o s v), och som i praktiken innebär att tiotusentals unga vuxna med särskilt utomeuropeisk bakgrund kommer att ha oerhört svårt att överhuvudtaget få ett jobb och därmed skaffa sig en egen bostad i framtiden (och därmed att skapa sig ett eget s k vuxenliv med intimrelationer, familjebildning o s v: i praktiken kommer de att utgöra ett snabbt växande icke-vitt ”trasprekariat” som nog tyvärr kan liknas vid den s k ”reservarbetskraftens” allra lägsta skikt) liksom att försöka åtgärda dessa.

Dessutom påpekar institutet, och vilket är sant, att Sverige är det land i västvärlden och i i-världen där skillnaderna i skolresultat mellan elever med svensk och utländsk bakgrund är som allra störst, och dessutom växer de, d v s vi har nog ännu ej uppnått ”bottenpeak:en”.

11824164_10153097024785847_499886064_n