SD – världens största parti som har ett nazistiskt förflutet

Helgens avslöjande att Jimmie Åkesson och hans familj, vänner och andra ledande SD:are har festat tillsammans med Ultima Thule påminner oss alla om att SD idag utan konkurrens är världens största parti i en fortfarande fungerande parlamentarisk demokrati i valresultatens och i opinionssiffrornas värld som har ett direkt nazistiskt förflutet sedan belgiska Vlaams Belangs och brittiska BNPs tillbakagång.

Vidare påminner helgens redan famösa kombinerade SD-fest och Ultima Thule-konsert oss alla om att världens mest militant antifascistiska statsbildning (Sverige) i historien och världens mest ultraradikalt antirasistiska folkslag (svenskarna) på jorden liksom världens kanske tredje rikaste ekonomi per capita, tillika den suveräna nationalstat i världen som allra först avskaffade rasbegreppet och som uppvisar världens mest progressiva integrations- och antidiskrimineringslagstiftning liksom det land vars samhälle och kultur samtidigt antagligen är mest rassegregerat och rassegementerat av alla västländer samtidigt som landet idag härbärgerar västvärldens kanske tredje mest utpräglade hypermångfaldsbefolkning, samt det land vars majoritetsbefolkning alltid har betraktats som (och även betraktat sig självt som) vitast av alla nationer i världen (d v s ädlast och vackrast, d v s helt enkelt och inget annat än arten homo sapiens sapiens kroppsligen och utseendemässigt mest genetiskt och estetiskt fulländade specimen) idag kan ståta med det absolut största politiska partiet i siffrornas och statistikens värld som har en direkt nazistisk bakgrund.