Om antisemitiska konspirationsteorier och attityder i dagens Sverige

Klas Gustavsson skriver idag i DN Kultur om ”Därför lever myten om den judiska konspirationen” – och både i höger- och vänstermiljlöer samt bland både majoritetsbefolkningen och minoritetsgrupperna: http://www.dn.se/arkiv/kultur/darfor-lever-myten-om-den-judiska-konspirationen

I den största svenska studien av antisemitiska attityder bland den svenska totalbefolkningen, Henrik Bachners och Jonas Rings samt Forum för levande historias och Brottsförebyggande rådets ”Antisemitiska attityder och
föreställningar i Sverige”, visade det sig att 5 procent av befolkningen ger uttryck för en mycket stark och konsekvent antisemitisk inställning. Bland majoritetssvenskar handlar det om ca 3 procent medan närmare 20 procent av invånarna som har utomeuropeisk bakgrund hyser en mycket stark och konsekvent antisemitisk inställning.

Bland invånare som identifierar sig som muslimer uppger 40 procent att de hyser en mycket stark och konsekvent antisemitisk inställning medan motsvarande siffra bland invånare som identifierar sig som kristna ligger på ca 4 procent.

Minst andel hittas bland de som är medlemmar i eller sympatiserar med Syndikalisterna (och vilket inte förvånar – frihetlig vänster, anarkister och syndikalister, har nog en annan slags maktanalys än de flesta andra, och som sällan leder till konspirationstankar) och utifrån partipolitiska sympatier hittas den högsta andelen bland de som är medlemmar i eller sympatiserar med Sverigedemokraterna, och därefter bland de som är medlemmar i eller sympatiserar med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna.

Tidigare torgfördes antisemitiska konspirationsteorier i breda ungdomskretsar av vissa s k vikingarockband som sålde 10 000-tals skivor: idag sprids desamma bland särskilt många unga med utländsk bakgrund av vissa hip hop-artister som säljer låtar i 100 000-tals exemplar.