TV4s nollrasismkampanj: Sverige är Tredje världens och alla minoriteters vita moder

Apropå TV4s omdebatterade nollrasismkampanj som aktualiserats efter Adam Tenstas uppmärksammade protestaktion: Kampanjen har pågått sedan 1998, och den är en av mängder av officiella svenska antirasistiska kampanjer som gör Sverige världsunikt, och som just (be)visar att antirasism och svensk vithet har kommit att flyta samman – d v s att vara vit svensk är att vara antirasist. I stort sett varenda större företag och myndighet driver idag eller har drivit olika former av antirasistiska mångfalds-, inkluderings- och integrationskampanjer av detta slag, och i inget annat land i världen förekommer detta i en så massiv och frekvent utsträckning som just i Sverige. Namnlös Tidigare använde sig TV4s nollrasismkampanj av denna illustration som på ett närmast övertydligt och måhända självironiskt sätt visar hur (det vita) Sverige betraktar sig självt som Tredje världens och alla minoriteters (vita) moder (och Sverige skiljer sig här från andra mer patriarkala västländer som Frankrike, Storbritannien och USA som mer såg och ser sig som Tredje världens och alla minoriteters vita fader) i form av en Madonna-liknande adoptivmamma med ett adoptivbarn från de gamla kolonierna: ibland är svensk antirasism ännu mer ocensurerad och ohämmad än svensk rasism.