Asiaterna – Sveriges mest ”integregrade” invandrare

Matilda Gustavsson skriver i dagens DN Kultur om fotografen Elin Berges dokumentation av relationerna mellan thailändska kvinnor och svenska män i Västerbotten: http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/matilda-gustavsson-dagens-foralskelsemyter-doljer-karlekens-transaktioner

Sedan flera år tillbaka är antalet asiatiska kvinnor från Nordost- och Sydostasien sammantaget (Thailand, Filippinerna, Kina, Sydkorea, Japan, Taiwan, Vietnam, Kambodja, Laos, Mongoliet o s v) som invandrar till Sverige under anhöriginvandringskategorin den enskilt största kvinnliga invandrargruppen i landet (tidigare dominerade kvinnor från Finland samt kvinnor från Irak).

På samma sätt som att svenskarna (läs: de majoritetssvenska kvinnorna) är det folk i världen som har adopterat flest barn från Nordost- och Sydostasien per capita är svenskarna (läs: de majoritetssvenska männen) det folk i världen som har ingått i intimrelationer (i huvudsak heterosexuella sådana) allra mest per capita med kvinnor från Nordost- och Sydostasien.

En mycket hög procentandel av alla majoritetssvenska familjer, släkter och ”extended family networks” inbegriper idag en person som har bakgrund i Nordost- och Sydostasien vare sig det gäller LO-, TCO- eller SACO-svenskarna, d v s det gäller alla samhällsklasser liksom även alla regioner. Svenska folkets släkt- och intimrelationer med människor från Nordost- och Sydostasien är m a o absolut unika både på ett statistiskt-demografiskt plan och så klart än mer på ett socio-kulturellt plan, och både i ett globalt och i ett historiskt perspektiv, inte minst då alla de tiotusentals barn och kvinnor från Nordost- och Sydostasien som har invandrat till Sverige för adoption och äktenskap har gjort det under en relativt kort tidsperiod.

Sedan är ju frågan vad detta massiva ”släktande” med människor från Nordost- och Sydostasien som majoritetssvenskar ägnar sig åt egentligen handlar om både mot bakgrund av att Sverige inte hade några kolonier i regionen och inte deltog i några av de Kalla kriget-konflikter som utspelades där under efterkrigstiden, och mot bakgrund av att majoritetssvenskarna annars har segregerat sig på en extremt hög nivå från andra invånare med utomeuropeisk bakgrund som inte har en släktrelation till majoritetssvenskar.

Kanske handlar det om Jimmie Åkessons uttalande i en BBC-intervju att de utlandsadopterade är SD:s ”benchmarking”-grupp för lyckad integration in i svenskheten (och genom att säga det så vet ju Åkesson att ytterst få om ens några icke-adopterade invandrar- och minoritetsgrupper i landet någonsin kan uppnå samma ”helassimilierade” nivå som de adopterade, d v s att ta sig in i svenskheten är i praktiken ett ”mission impossible”-projekt för de allra flesta andra invånare i landet som inte räknas som svenskar till fullo) tillsammans med det faktum att statistiker har konstaterat att den enskilt bästa ”metoden” att få en bra privatekonomi och ett bra materiellt liv som invånare med utomeuropeisk bakgrund i dagens Sverige är att ingå i en intimrelation (hetero som homo) med en majoritetssvensk?

Ibland är det ju trots allt så att det SD säger på sitt ocensurerade (och ohämmade) sätt är det som många majoritetssvenskar som inte är SD:are ändå känner, tänker och handlar utifrån: d v s SD kan ibland ”användas” för att förstå svenskhetens mer ”omedvetna” och ”förbjudna” sidor. Och inget annat ”livsval” slår nämligen detta att bli tillsammans med en majoritetssvensk i ekonomisk utdelning och i reella ”payback”-effekter i plånboken och på bankkontot, och säkerligen också i fråga om hälsa, livslängd o s v (graden av lycka är det dock så klart svårare att uttala sig om) – vare sig att ha majoritetssvenska arbetskamrater, vänner, klasskompisar eller grannar.

Med andra ord har asiaterna i dagens Sverige dragit det längsta strået utifrån både pengar och integration i jämförelse med alla andra minoriteter – d v s ingen annan minoritet i landet med utomeuropeisk bakgrund har det så bra idag materiellt och är så assimilerade (utifrån majoritetssvenskars mått) som just alla de tiotusentals asiater som har adopterats av och blivit tillsammans med majoritetssvenskar (OBS: sedan säger det så klart absolut ingenting om de mår bättre eller sämre överlag än andra minoriteter bara för att de är mer assimilerade och har det bättre materiellt än andra minoriteter). Det faktum att det bor ett antal invånare med bakgrund i Nordost- och Sydostasien på Strandvägen på Östermalm (fr a just adoptivbarn och partners till majoritetssvenskar), åtminstone enligt folkbokföringen, talar för sig självt även om boende på Strandvägen kanske inte nödvändigtvis räknas som mer svenska än boende på andra gator i Stockholms innerstad.