SD ökar efter en Almedalsvecka som dominerades av migrations- och integrationsfrågor

SD verkar bara fortsätta att växa, och ligger nu på närmare 19% efter en Almedalsvecka som i stort sett helt och hållet dominerades och präglades av migrations- och integrationsfrågor till skillnad från förra året då det handlade om att ta avstånd från SD och om att inte anamma SD:s perspektiv och problemformuleringar, och då antirasism och antifascism i stället dominerade Almedalsveckan (ämnen som denna gång tyvärr knappt var märkbara): http://www.expressen.se/nyheter/tungt-ras-for-m-i-ny-demoskopmatning

Att kopiera SD:s retorik i dessa frågor hjälper uppenbarligen inte varken i Sverige eller annorstädes, det är en lärdom som de decimerade liberala partierna i våra grannländer ju redan bittert har fått erfara. Snarare är det just när andra partier, och kanske särskilt de liberala partierna, börjar anamma dessa partiers retorik och politik, som de kan växa till att bli ett lands andra största parti.