Högerextrem imperienostalgi i Japan

Högerextrem imperienostalgi är på frammarsch via populärkulturen bland unga i Japan. Även i Sverige liksom i övriga västvärlden finns det många unga som konsumerar japansk populärkultur men som nog inte alltid känner igen och förstår att det ibland handlar om referenser till just japansk fascism och imperialism: http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/07/05/music/songs-tried-teach-japan-kill/#.VZzrtEXYwWH