Ny skrift om adopterade och svenskhet

Statliga Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har givit ut en skrift om den särskilda situationen för utlandsadopterade i relation till frågor om ras och svenskhet där bl a Lisa Wool-Rim Sjöblom, Hanna Wallensteen, Linnea Ping Brännström, Patrik Lundberg samt jag själv medverkar med illustrationer, texter och intervjuer: http://mia.eu/Kalendarium/Var-kommer-du-ifran-egentligen