Den närmast helvita svenska kulturvärlden blir alltmer homogen

Myndigheten för kulturanalys har publicerat en ny rapport om den ytterst homogena kultursektorn, och som tyvärr bara har blivit alltmer homogen (läs: vit) de senaste åren i siffrornas värld: Av ca 10 000 anställda på landets museer, scenkonstinstitutioner och myndigheter, stiftelser och bolag som ingår i kulturvärlden i bredare mening har endast 13,4 procent utländsk bakgrund (en i praktiken fördubblad underrepresentation) och endast 3 procent har utomeuropeisk bakgrund (en mycket kraftig underrepresentation på ca 400 procent), och de allra flesta av de sistnämnda är dessutom säkerligen adopterade och blandade med utomeuropeisk bakgrund (vilka är de som helt enkelt står ”först i kön” då de antagligen ses som helt igenom ”genomassimilerade” samt som det så klart inte håller att enbart anställa adopterade och blandade framöver inom kulturvärlden för att ”uppnå mångfald”):

http://www.kulturanalys.se/aktuellt/ny-rapport-kultur-av-vem

En annan sfär i det svenska samhället där personer med utländsk bakgrund är kraftigt underrepresenterade, och särkilt de med utomeuropeisk bakgrund, är medievärlden där liknande procentsiffror råder. Både kultur- och medievärlden har samtidigt mycket gemensamt och är troligen också ironiskt nog de sektorer som medvetet egentligen vill kunna spegla mångfalden i totalbefolkningen mer än många andra sektorer.