Sverige och svenskarna världens mest antirasistiska statsbildning och folkslag på jorden

Den senaste MIPEX-rapporten om Sverige som släpps idag rankar (än en gång) landet som etta i västvärlden vad gäller migrationspolitik, integrationspolitik, antidiskrimineringspolitik, arbetsmarknadspolitik (i relation till invånare med utländsk bakgrund), majoritetsbefolkningens attityder till invandring/invandrare och mångfald o s v: http://www.mipex.eu/sweden

Sverige och svenskarna är med andra ord fortfarande världens mest antirasistiska (och antifascistiska) statsbildning och folkslag på jorden, och kommer troligen så förbli i evinnerlig tid. Sverige och svenskarna har därmed med råge och utan konkurrens skrivit in sig i världshistorien som just mänsklighetens mest antirasistiska (och antifascistiska) statsbildning och folkslag någonsin. På samma sätt rankas Sverige som det land i västvärlden som genom sitt samhällsbygge har ställt om allra bäst från ett samhälle präglat av homogenitet till ett mångkulturellt samhälle präglat av lika rättigheter och villkor för både infödda majoritetssvenskar och invånare med utländsk bakgrund, och i uppdaterade World Values Survey liksom i Eurostats undersökning om inställningen till utomeuropeisk/a invandring/invandrare från i år framstår svenskarna än en gång som världens mest toleranta, öppna och progressiva människor på jorden i relation till invandring/invandrare och fr a i relation till invånare med utomeuropeisk bakgrund. Faktum är att alla andra europeiska majoritetsbefolkningar utom svenskarna idag är emot utomeuropeisk/a invandring/invandrare – endast 10-45 procent är för det/dem: i Sverige är i stället hela 80 procent för utomeuropeisk/a invandring/invandrare.

Samtidigt är majoritetssvenskarna sannolikt den västerländska majoritetsbefolkning som har valt att segregera sig allra mest från fr a invånare med utomeuropeisk bakgrund. Även om endast 1,5 procent av svenska folket säger att de är emot att bo granne med någon av en annan raslig eller etnisk bakgrund än dem själva, så är tipping point-tröskeln för just majoritetssvenskar nere på under 5 procent idag, d v s när kring 5 procent av invånarna i ett visst område har utomeuropeisk bakgrund så börjar majoritetssvenskarna att flytta från området. Och medan det absoluta flertalet majoritetssvenskar har jobb, och en mycket hög andel av dem är miljonärer, inte minst då de just har jobb och monopoliserar SACO-jobben och chefspositionerna samt då över 80 procent av dem idag äger sin bostad, så är Sverige ett av de västländer där invånare med utomeuropeisk bakgrund är som allra mest marginaliserade och fattiga då höga procentandelar av dem helt och hållet står utanför arbetsmarknaden och till stora delar också välfärdssystemet.

Samtidigt ska det inte stickas under stol med att Sverige har tagit emot flest invandrare med utomeuropeisk bakgrund per capita i västvärlden samt att svenskarna är det folkslag i västvärlden som både har adopterat allra flest barn med utomeuropeisk bakgrund samt troligen proportionellt sett har ingått i intimrelationer med personer med utomeuropeisk bakgrund allra mest jämfört med andra västerländska folk.