Dylann Roof hyllar Östasien

Den vite amerikanske massmördaren och terroristen Dylann Roof skriver följande om asiater i sitt manifest, och upprepar därmed vad den vite norske massmördaren och terroristen Breivik skrev om asiater i sitt manifest liksom vad nazister och högerextremister har skrivit om Östasien och östasiater sedan 1990-talet:

”I have great respect for the East Asian races. Even if we were to go extinct, they could carry something on. They are by nature very racist and could be great allies of the White race. I am not opposed at all to allies with the Northeast Asian races.”

D v s indirekt innebär detta att det konfucianska Östasien i stort sett är jämbördigt med det vita kristna Väst eller t o m överlägset Väst inom en snar framtid samt att de traditionella värderingar som anses ha gått förlorade i Väst har bevarats i Östasien (jag skrev en gång i tiden en artikel i ämnet, d v s om varför västerländsk extremhöger fascineras av Östasien: http://www.tobiashubinette.se/asienforskare_1.pdf).

Denna föreställning om asiater började för kring 100 år sedan när Östasien var den region utanför Väst där européernas annars så framgångsrika imperiebyggande tog en helt annan vändning: Japan blev den första icke-västerländska statsbildning som lyckades bli av med alla sina ojämlika (och rasistiska) koloniala avtal med olika västmakter och började sedan bygga sitt eget imperium genom att först besegra Tsarryssland och därefter i rask takt samtliga andra europeiska stormakter med målet att bryta Västs dominans i Asien. Även om Japan besegrades militärt i grunden 1945 så fullföljer Kina i mångt och mycket Japans mål idag med ekonomiska medel – att en gång för alla detronisera Västs dominans i regionen.

Idag är rädslan för Östasien med Kina i spetsen på alla sätt och vis märkbar i västvärlden, och den 100 år gamla gula faran-skräcken som just handlade om att ”en dag i framtiden tar Dom över efter Oss” anses nog av många västerlänningar idag har blivit ekonomisk verklighet. Gula faran-skräcken är naturligtvis märkbar även bland nazister, men samtidigt har den västerländska extremhögern enligt sedvanlig socialdarwinistisk logik också kommit att respektera Östasien på ett helt annat sätt än vad som tidigare var fallet. Redan på 1990-talet kunde högerextremister imponeras av den snabba ekonomiska utvecklingen i Östasien: 1996 publicerade t ex den amerikanska nationalsocialistiska tidskriften Resistance ett samtal mellan den kanadensiske vit makt-ideologen George Eric Hawthorne och Andrew Oswald, en afro-amerikansk muslim tillhörande Nation of Islam, där de båda hyllade den snabba industrialiseringen i både Kina och Sydkorea som de såg som ett resultat av bevarandet av traditionella värderingar och en “asiatisk nationalsocialism”.