Den svenska arbetsmarknaden liknar alltmer situationen i de gamla europeiska kolonierna

En kort sammanfattning av västvärldens troligen absolut sämsta arbetsmarknadssiffror för invånare med bakgrund i Afrika och Asien, och uppdelat på kön (siffrorna är från 2012).

Vi befinner oss just nu i dagens Sverige i en situation som i det närmaste liknar hur det såg ut i de europeiska kolonierna fram tills 1950-, 60- och 70-talen (d v s innan självständigheten): en vit elit som helt och håller monopoliserar maktpositionerna och chefsjobben (och de höga inkomsterna), en mycket liten icke-vit elit och därefter en stor massa av icke-vita inom servicesektorn och under dessa ytterligare en stor massa av icke-vita som är arbetslösa eller står helt utanför arbetsmarknaden överhuvudtaget.

Andel sysselsatta män med bakgrund i Afrika: 55,9%

Andel arbetslösa män med bakgrund i Afrika: 29,6%

Andel män med bakgrund i Afrika som står utanför arbetskraften: 20,5%

Andel sysselsatta kvinnor med bakgrund i Afrika: 43,6%

Andel arbetslösa kvinnor med bakgrund i Afrika: 26,7%

Andel kvinnor med bakgrund i Afrika som står utanför arbetskraften: 40,4%

Andel sysselsatta män med bakgrund i Asien: 58,5%

Andel arbetslösa män med bakgrund i Asien: 24,9%

Andel män med bakgrund i Asien som står utanför arbetskraften: 22,1%

Andel sysselsatta kvinnor med bakgrund i Asien: 49,6%

Andel arbetslösa kvinnor med bakgrund i Asien: 20,4%

Andel kvinnor med bakgrund i Asien som står utanför arbetskraften: 37,6%

Ovanstående siffror ska jämföras med att ej mer än ca 4% av den infödda majoritetsbefolkningen är arbetslös och att ca 85% i denna grupp är sysselsatt medan knappt 8-9% står utanför arbetskraften (de som står utanför arbetskraften är naturligtvis en mycket heterogen blandning av alltifrån förmögna och rentierer till utslagna, missbrukare och kriminella samt hemmafruar, funktionsnedsatta o s v).

De nordiska invandrargrupperna är nu helt ifatt majoritetsbefolkningen sett i arbetsmarknadssiffror medan de europeiska invandrargrupperna och därefter de sydamerikanska invandrargrupperna hamnar därefter. Det går heller inte särskilt dåligt för de europeiska invandrarna: T ex är hela 70% av de nyanlända europeiska invandrarna i arbete inom 3 års vistelse i Sverige medan motsvarande siffra för afrikanska och asiatiska nyanlända ligger på ca 20%.

När utbildningsnivå tas in i bilden blir de enorma skillnaderna desamma proportionellt sett: bland invånare med bakgrund i Afrika och Asien som har högskoleexamen står ändå höga procentsiffror utanför arbetsmarknaden (ca 25% av kvinnorna t ex) medan små procentsiffror majoritetssvenskar med högskoleexamen är arbetslösa överhuvudtaget: ca 90% av alla majoritetssvenskar med högskoleexamen har arbete och ca 80% av dem har ett kvalificerat arbete medan ej mer än ca 40-45% har det bland invånare med bakgrund i Afrika och Asien som har högskoleexamen (d v s de flesta invånare med bakgrund i Afrika och Asien som har högskoleexamen har antagligen ett kroppsarbete).

Invånare med bakgrund i Afrika och Asien är också kraftigt överrepresenterade bland de som deltidsarbetar, är tidsbegränsat anställda och/eller projektanställda samt har låga inkomster. Av alla invånare med bakgrund i Afrika och Asien som överhuvudtaget har ett arbete oavsett kön och utbildningsnivå arbetar dessutom uppemot 85% inom servicesektorn i bred bemärkelse. Andelen chefer bland invånare med bakgrund i Afrika och Asien ligger på ca 1-1,5% medan hela en tiondel av majoritetssvenskarna idag är högsta chefer alternativt mellanchefer p g a att detta befolkningssegment i det närmaste monopoliserar chefsposterna (och därmed de allra högsta lönerna).