Jan Guillous högerextrema familjebakgrund

Många har på sistone uppmärksammat den folkkäre vänsterikonen, författaren och journalisten Jan Guillou och dennes märkliga revisionistiska kamp för att rehabilitera både Tyskland inklusive den tyska kolonialismen och överklassfascismen liksom hans aversion mot Brittiska imperiet samt upprepade utfall mot fr a judar och romer. Dessutom har Guillou betecknande nog ställt sig på drottningens sida i debatten om hennes fars nazism:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article17690088.ab

Guillou har själv redan antytt att hans mors familj var ”tyskbeundrare”. Guillous morfar som var bosatt i Villa Bellevue i Saltsjöbaden, direktör Oscar Botolfsen var medlem i fascistiska Svensk opposition liksom Oscars två bröder, också de båda bosatta i Saltsjöbaden, och vilka även var medlemmar i Svensk-tyska föreningen och Riksföreningen Sverige-Tyskland. Oscar Botolfsen är förebilden till Lauritz Lauritzen i Guillous stora romanserie Det stora århundradet: det är han som hårdnackat vägrar att läsa någon annan tidning än överklassfascistiska Sveriges nationella förbunds Dagsposten under de sista krigsåren, och vars son tar värvning i Waffen-SS (och Oscar Botolfsens två bröder är då förlagorna till Lauritz två bröder Oscar och Sverre i romanserien). Det bör tilläggas att många inom 70-talsvänstern hade högborgerlig familjebakgrund liksom även en högerextrem familjebakgrund både i Sverige och i andra västländer.