Extremhögerns Djursholm

Nu när Djursholm har aktualiserats på sistone genom företagsekonomen Mikael Holmqvists nya och uppmärksammade bok ”Djursholm. Sveriges ledarsamhälle”­, som f ö är en av få svenska elitforskningsstudier, så skadar det inte att påminna om att Djursholm  inte bara det som DN:s Jan Eklund skriver idag: ”Anorexi är vanligt bland unga tjejer, alkoholismen är utbredd, det festas i kubik, knark är ingen bristvara. Den hårda sociala pressen skapar olust och ångest.”:

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/man-maste-for-bovelen-vara-trevlig-i-djursholm

Djursholm är nämligen också ett område och en adress där ett flertal högerextremister har bott och verkat ända sedan 1920-talet, och vilka har stöttat den svenska extremhögern med alla sina pengar, i vissa fall ända in i våra dagar. Här följer ett axplock namn ur högen (det ska också i ärlighetens namn sägas att flera av dessas barn och barnbarn idag är antirasister):

Prenumeranter på Nationen samt medlemmar i Svenska antisemitiska föreningen och Samfundet Manhem 1934-41:
Karin Bergström, fru, Klingsta park 22
Alfred Forsvall, fil lic
Per Janse, fil lic
Dag Knutson, med lic
Lilian von Rosen, fröken, Parkvägen 34
Ragnar Landegren

Medlemmar i Sveriges nationella förbund 1934-43:
Birger Dahlerus
Bertil Geijer
Gull Häggqvist
Gösta Häggqvist
C-I Lindahl
Charlie Lindhe
Osse Lindhe
Urban Lindhe
Tore Lindhem
Carl-Eric Wilcke
Valdemar Wilcke

Medlemmar i Svensk-tyska föreningen 1937:
A Alrutz, grossh, Ynglingavägen 13-15
E Bergström, civ ing, Vidarvägen 6
K Bergström, civ ing, Vidarvägen 6
E Bille, fröken, Idrottsvägen 8
F Bjurner, teknolog, Yngvevägen 7
R Bjurner, fru, Yngvevägen 7
Seth C:son Bjurner, hovrättsråd, Yngvevägen 7
Birger Dahlerus, civ ing
E Dahlerus, fru
G Eisen, kandidat
A Forsvall, fil lic, Auravägen 16
M Franzén, fröken, Vintervägen 1
H Frenne, dir, Parkvägen 32
S von Heijne, fröken, Gimlevägen 12
E Hensmer, fröken, Banérvägen 3
F Hensmer, fröken, Banérvägen 3
M Kaudern, fröken, Trojavägen 26
Lehnert, fru, Sommarvägen 1
E Lehnert, dr, Sommarvägen 1
Lickfett, fru, Väringavägen 10
U Lickfett, fröken, Väringavägen 10
Lidén, fru, Gagnersvägen 10, Nockeby
Liljequist, fru, Väringavägen 4
N Liljequist, direktör, Väringavägen 4
A Liungman, fru, Tulevägen 15
A Liungman, fröken, Tulevägen 15
G Liungman, fröken, Tulevägen 15
Waldemar Liungman, docent, Tulevägen 15
A Ljungberg, fröken, Strandvägen 37
H Ljunggren, direktör, Torsvägen 33
H Ljunggren, fru, Torsvägen 33
S Lundberg, löjtnant
H Nobel, kandidat, Lokevägen 2
R Nobel, ingenjör, Lokevägen 2
M Rabenius, notarie, Götavägen 6
N Rosén, major, Skogsliden 8
E Sandberg, herr, Ymervägen 48
G Scheffer, jur kand
O Severin, herr, Långholmsvägen 33
H Steffen, fru, Tulevägen 12
W Steffen, kommendör, Tulevägen 12
E Stille, med kand, Fritjofsvägen 11
Åke Stille, Fritjofsvägen 11
E Sundblad, direktör, kommendörkapten, Bragegården
Trenkle, fru, Stenbocksvägen 12
C Trenkle, doktor, Stenbocksvägen 12
E Trenkle, fröken, Stenbocksvägen 12
A Wedholm, fru, Emblavägen 3
EA Wedholm, direktör, Emblavägen 3
PE Wedholm, teknolog, Emblavägen 3
M Wetterlind, fru, Ymervägen

Medlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland 1938-42:
Bengt Alrutz, herr, Ymervägen 20
Nils Ambolt, docent, Vintervägen 12
Greta Asplund, fru, Bergshyddan
Bertil Bager, överläkare
Eric Bennet, herr
Erik Bernström, direktör
Folke Bjurner, ingenjör
Erhard Carlsson, grosshandlare
Birger Dahlerus, civilingenjör
Elisabet Dahlerus, fru
Anna Eger, fru, Danderydsvägen 95
Gunnel Eisen, fröken
Margareta Ekström, fröken
H Erbing, ingenjör
Birger Fagergren, major
Erik Fahlbeck, fil dr
Albert Forsvall, fil lic
Aug Giron, kommendör, Stenbocksvägen 8
S Gullström, apotekare, Emblavägen 7
NK Hallström, kapten, Ymervägen 30
W Hammarstrand, fil mag, Friggavägen 8
Gerda Hane, fru
GB Heijmer, ing, Västra Bangatan 35
Annie Hellborn, fru, Dahlbergsstigen 2
Axel V Hellborn, civiling, Dahlbergsstigen 2
O Hermansson, civilingenjör
Gösta Häggqvist, professor, Ekbacken 4
Jean Hällström, kapten
Karin Klingspor, fru
Augusta Kottmeier, fru, Skirnervägen 6
K Kottmeier, direktör
E Lehnert, doktor, Sommarvägen 1
A Lindhe, byggmästare
Ossian Lindhe, ingenjör
Annie Liungman, fru doktorinna, Tulevägen 15
Gudrun Liungman, frk, Tulevägen 15
Sigbritt Liungman, fröken, Tulevägen 15
Waldemar Liungman, docent, Tulevägen 15
Herman Ljunggren, direktör, Torvägen 33
Sven A Lovén, generalkonsul, direktör, Disavägen 7
Elisabet Lundgren, fru
T Norström, major, Vintergatan 32
Emil Petersson, entreprenör, Ekbacksvägen 1
Andrew de Pont-Alrutz, herr
Ivar Rennerfelt, övering, Torgerdsvägen 14
Maria Romberg-Pehrsson, fru, Skärviksvägen 13
Clarence von Rosen, greve, hovstallmästare, Parkvägen 34
Camilla Ruths, fru
Carl Sandström, häradshövding, Sveavägen 9
Hj A:n Tesch, apotekare, Strandvägen 11
Stellan Vennersten, fil dr, Emblavägen 10
Richard Vogel, köpman, Drottvägen 4
Uno Wallin, provinsialläkare, Invernessvägen 14
Albin Wedholm, dir, Emblavägen 3
CE Wilcke, kapten, Djursholmsvägen 48
Erik Åkerhielm, friherre, major
Hjalmar Österlind, grosshandlare, Rindövägen 12
Medlemmar i Svensk opposition 1941:
Ragnar Ahlström, ingenjör, Vasavägen 22
Th Arvidsson, fil lic, Alpstigen 2
Eric Bennet, direktör
Boris Bergstam, köpman, Stockbergsvägen 8
Ruth Bjurner, fru, Fafnerstigen 9
F Blix, fru
B Blomberg, direktör
Erik Broman, herr, Vikingavägen 6
H Bucht, direktör, Tulevägen 7
Ivar Dahlgren, köpman, Lokevägen 9
Bo Dahlqvist, kammarskrivare, Granhällsvägen 4
Adolf Demmers, köpman
Hans Dymling, direktör
Hugo Edensjö, brandchef, Auravägen 35
KJ Ekman, hovrättsråd, Stockbyvägen 15
Olof Eriksson, förste revisor
Karl Evert, författare
Mane Gerhard, ingenjör, Lahällsvägen 44
Bo Grefberg, tekn, Vasavägen 25
Roland Goy, med kand, Vasavägen 23
Arne Hagman, landskanslist, Riddarstigen 33
NK Hallström, kapten, Ymervägen 30
Louise Hammarstrand, fru, Friggavägen 8
Sven Hammarstrand, ingenjör, Torgerdsvägen 14
Wolf Hammarstrand, fil mag, Friggavägen 8
Harry Hedberg, tjänsteman
Axel Holmquist, direktör, Nornornas väg 2
Sigrid Holmquist, fru, Nornornas väg 2
Elsa Hultgren, majorska, Väringevägen 14
Nils Hägg, revisor, Gårdsvägen 6
CA Johansson, köpman
Ragnar Julin, köpman
Karin Klingspor, fastighetsmäklare
KE Larsson, representant, Villavägen 3
LE Larsson, byggmästare, Centralvägen 1
Oscar E Larsson, källarmästare
Berthold Edvin Lehnert, vet med dr, Somarvägen 1
Carl-Ivar Lindahl, stud, Trappvägen 7
Ragnar Lindahl, konsult
Hilding Lindau, disponent
A Liungman, doktorinna, Tulevägen 15
Gudrun Liungman, fröken, Tulevägen 15
Waldemar Liungman, docent, Tulevägen 15
B Ljungberg, red, Box 3124, Stockholm
Erland B Ljungdahl, teknolog, Kungsvägen 6
Oscar Lundberg, tjänsteman, Centralvägen 10
Ruben Bjarne Lundberg, tjänsteman
Elisabeth Lundgren, fastighetsmäklare
Klas Melander, studerande, Ymersvägen 24
Tage Miller, direktör, Vikingvägen 12
Göran Nordström, stud, Vasavägen 5
HS Nyberg, Klostervägen 7
Bengt Persson, civ ing
IB Persson, fru
Hans OH Reichenberg, intendent, Heimdallsvägen 11
Eric Richter, revisor, Sturevägen 51
Clarence von Rosen, hovstallmäst greve, Parkvägen 34
Anna Rundberg, fröken
Bertil Sandberg, köpman
Bengt Sandelius, banktjänsteman, Ringvägen 31
Gösta Sjöberg, kamrer
S Skogsborg, kapten, Åkevägen 4
Grete af Ström, fru, Rosenhill
Anna M Sundström, fru
KS Totterman, pastor, Ekebyvägen 10
Maria Trönsberg, fru
EH Ulfvin, entreprenör, Auravägen 5
Gustav Waerbaum, köpman, Djursholmsvägen 38
Tore Wennberg, köpman, Valevägen 6
CE Wilcke, kapten, Djursholmsvägen 48
Hjalmar Wiselqvist, köpman, Storängsstigen 2
Bernt Wrange, teknolog, Stationsvägen 5
Hans Öigaard, med kand, Torgerdsvägen 4
Robert Öigaard, direktör, Torgerdsvägen 4
Aktieägare i Dagsposten 1941-44:
Ragnar Ahlström, civilingenjör, Vasavägen 22
Hans Granfelt, kapten
Rolf Hammarstrand
Wolf Hammarstrand, fil mag
Alrik Hummel-Gumaelius, bokförläggare
Gösta Häggqvist, professor, Strandvägen 7
Sten Insulander, läkare
Karin Klingspor
Arvid Lilljekvist, direktör
Waldemar Liungman, docent, Tulevägen 15
Erland Ljungdahl, teknolog
Herman Ljunggren, dir, Torvägen 33
A de Pont Alrutz, grosshandlare
Clarence von Rosen, greve, Parkvägen 34
Ernst Scherrer, direktör, Agnevägen 18
H Tillander
Carl-Erik Wilcke, kapten, Djursholmsvägen 48