Jan Guillous syn på romer

Läs gärna Samuel Nudels nya sammanställning av vänsterikonen Jan Guillous olika antiromska uttalanden genom åren vilka tillsammans med hans antisemitiskt färgade dito (http://samuelnudel.blogspot.se/2015/02/forsvara-ursakta-och-bagatellisera.html), och parat med hans märkliga mer eller mindre illa dolda sympatiyttringar för både den gamla svenska överklassextremhögern och dagens långt mer proletära extremhöger, pekar mot en politisk världsbild och analys som är djupt problematisk:

http://samuelnudel.blogspot.se/2015/06/jan-guillous-antiromska-propaganda.html