Minnet av den svenska slavkolonin Saint-Barthélemy

Piteå är den svenska kommun som är vänort med Saint-Barthélemy – den gamla svenska kolonin i Karibien som idag är en del av Frankrike och därmed även en del av EU, och som de flesta idag känner som St Barth. Utanför Kommunhuset i Piteå hittas en rekonstruktion av en ”svensk” bungalow från kolonialtiden i naturlig storlek samt en sandstrand med solstolar och en minnesplakett. Dock nämns ingenting om den svenska slavhandeln och om de svenska slavarna:

https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Internationellt/Vanorter/Saint-Barthelemey/#.VW_V6Et6SIk

Den svenska koloniala amnesin är uppenbarligen både (o)medveten och materialiserad. Sverige är idag i praktiken den enda suveräna västerländska nationalstaten som fortfarande fortsätter att fira minnet av sina gamla kolonier; senast 2013 firade Sverige genom kungaparet och regeringen 375-årsminnet av grundandet av Nya Sverige och senast 1988 gavs ett svenskt minnesmynt ut till minnet av Saint-Barthélemy. Inga andra europeiska nationalstater som innehade kolonialimperier firar idag innehavet av sina gamla kolonier överhuvudtaget på det sätt som Sverige gör – de har trots allt ett postimperialt medvetande och inser att världen idag är postkolonial.

I Sverige finns inget postimperialt eller postkolonialt medvetande – det avspeglas inte bara av det koloniala historiebruket, det homogeniserade och ”vittvättade” kulturarvet och den okritiska åminnelsen av gamla svenska kolonier utan också av den myckna förekomsten av rasstereotyper av alla de slag (i ord, i bild, på scen o s v) liksom av det faktum att Sverige på en strukturell-demografisk nivå numera är ett av västvärldens mest rassegregerade och rassegmenterade samhälle. Sverige slapp helt enkelt både att ”avnazifieras” efter 1945 och att ”avkoloniseras” efter 1968 genom att anta en radikal antifascism och en ännu mer radikal antirasism som statsideologi och därmed kunna ”fly” från sin egen historia: Det är därför det ser ut som det gör idag i Sverige, och inte minst i relation till  samerna där den koloniala mentaliteten är helt öppen (se t ex http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6179831).

IMG_4080