SVT försvarar ”gulinghumor”-sketch två gånger om

Thomas Hall, programchef för underhållning på SVT, har idag både i radio och tv försvarat ”adoptivpä-l-on”-sketchen i humorns och (yttrande)frihetens namn och då intentionen bakom den inte sägs ha varit rasistisk:

http://t.sr.se/1BK37g1

http://t.co/7D30iYWsm4

Det blir nu allt tydligare efter denna senaste debatt om den svenska ”gulinghumorn” (den 14:e debatten för min del: jag började kritisera detta fenomen i offentligheten redan för 15 år sedan) att ingen förändring kommer att äga rum framgent från det offentliga och etablerade Sveriges sida vad gäller synen på och inställningen till rasstereotyper av asiater, d v s allt kommer bara att fortsätta som vanligt.

Att ha kul åt hur vissa människor råkar se ut, tala och bete sig är helt enkelt fullständigt socialt accepterat och uppenbarligen även kulturellt institutionaliserat i dagens Sverige just (och enbart) när det gäller asiater. För samtidigt tar ju SVT med rätta bort rasstereotypa karaktärer i Kalle Anka (samtidigt som ”gulingdockan” får vara kvar i Kalla Anka) och N-ordet från Pippi (samtidigt som ”tjingtjong:andet” får vara kvar i Pippi-filmen) m fl program (se t ex http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article20903373.ab) och slutar reprisera antisemitiska filmer.