Den vita journalistkåren

Nu när så många är så upprörda över att hela en tredjedel av landets alla journalister bor på Södermalm i Stockholm där hela 1 (en!) procent av totalbefolkningen är journalister (och där endast ca 5% av invånarna har utomeuropeisk bakgrund), och att endast några enstaka journalister är bosatta i miljonprogramsområdena, i bruks- och industriorter och på landsbygden, så skadar det inte att påminna om att enligt Göteborgs universitets stora journalistundersökning så är hela 95% av den svenska journalistkåren inrikes född:

http://www.svt.se/kultur/medier/dar-bor-journalisterna

Endast 2% är så kallade ”andrageneration:are”, d v s de har två invandrade föräldrar, medan 9% antingen har en invandrad far och en infödd mor eller en invandrad mor och en infödd far. Totalt har endast 3% växt upp i ett annat land än Sverige, medan de övriga 2 procenten som är utrikes födda är adopterade eller ankom till Sverige i låg ålder. Uppskattningsvis har ej mer än 1-2% av den svenska journalistkåren någon form av utomeuropeisk bakgrund – d v s den svenska journalistkåren är ytterst vit även vi jämförelse med många andra yrkesgrupper.