När finnarna inte räknades som vita

olemmekomongoleja

Sveriges Radios sverigefinska redaktion Sisuradio fortsätter att under veckan sända flera reportage och inslag om den svenska rasforskningen i relation till de finsktalande grupperna – en aspekt av det svenska rastänkandet som hittills rönt mindre uppmärksamhet än den svenska rasforskning som riktades mot samer, romer och andra grupper: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6157570 (på finska:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6154959) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6152864 (OBS: för alla som inte kan finska – ”Olemmeko Mongoleja?” betyder ”Är vi mongoler?”) Det handlar bl a om plundrandet av finska gravar som svenska forskare stod bakom och om de mänskliga kvarlevor efter finsktalande som olika högskolor, institutioner och myndigheter sitter på idag runtom i landet samt om hur de finsktalande grupperna i Norden ”mongoliserades” och kopplades ihop med Nord- och Östasiens olika folk både via språkligt och s k ”rasbiologiskt” släktskap och därmed skrevs ut ur den nordiska gemenskapen och ur den paneuropeiska och västerländska vitheten. Finländarna kallades nämligen omväxlande för halvasiater och ”halvmongoler” utifrån idén om den s k mongoloida rasen och sades vara ”gula” och icke-vita, vilket ledde till en massiv stigmatisering av s k mongoloida kroppsdrag. Så sent som på 1950-talet kunde svenska forskare studera finsktalandes kroppar (och blodgrupper) utifrån föreställningen om att de finsktalande var ”släkt med” asiater.

Idag onsdag sänder Sisuradion ett nyhetsinslag och imorgon torsdag ett längre inslag i sitt morgonprogram Huomenta Ruotsi, och samma dag (d v s imorgon) sänder Studio Sisu (kl. 16.10-17.00 i P6) ett samtal (på finska) om den svenska rasforskningens betydelse för dagens sverigefinnar. Sisuradions tvåspråkiga program i P4, Popula, kommer även att ta upp allt detta i sin sändning nu på fredag (kl. 18.10-19). Själv deltar jag i flera av dessa inslag och påminner om att den största gruppen som drabbades av det svenska rastänkandet just var de finsktalande grupperna i Norden då de andra minoriteterna var förhållandevis få till antalet, samt att det svenska rastänkandet inte så mycket handlade om en konkret hudfärgsrasism och om en skarp gränslinje mellan vita och icke-vita på samma sätt som var fallet i Europas kolonier i Afrika, Asien, Centralamerika och Oceanien och om möjligt än mer i bosättarkolonierna och bosättarstaterna i Nord- och Sydamerika, utan om just en stigmatisering av det vi idag skulle kalla asiatiska drag.

Det ironiska i denna berättelse om hur Sverige på ett synnerligen pro-aktivt och medvetet sätt och med vetenskapens hjälp (faktiskt redan från och med Philip Johan von Strahlenberg på 1740-talet) stigmatiserar ett grannfolk så till den milda grad att finländarna skrivs ut ur den globala vitheten och inte är välkomna som invandrare i kolonierna och bosättarstaterna under 1900-talet då de inte kategoriserades som vita, är att Sverige inte bara är det land som sedan 1950-talet överlägset har tagit emot flest finska invandrare (vi talar om närmare en halvmiljon invånare som har någon form av finskt påbrå två generationer bakåt) utan också att svenskarna utan konkurrens både har adopterat och gift sig med asiater mer än något annat västerländskt folk i världen sedan 1970- och 80-talen (vi talar om tiotusentals och åter tiotusentals asiatiska adoptivbarn och asiatiska kvinnor). Även Sameradion har f ö på sistone rapporterat om de svenska rasforskarna och gravplundrarna med anledning av Fredrik Svanbergs aktuella bok Människosamlarna där han både identifierar de svenska forskare och ”entreprenörer” som var mest aktiva i samlandet av mänskliga kvarlever för rasforskningens skull och några av de offer som i efterhand har gått att identifiera: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6150257 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6143832 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6146605