Vita kommunchefer

Södertälje är bredvid Malmö och Botkyrka de kommuner i landet med den högsta andelen invånare som både har utländsk och utomeuropeisk bakgrund: över 50-55% respektive åtminstone 30% (och kommuner som Stockholm, Göteborg, Huddinge m fl är f ö inte långt efter idag).

Trots det finns det varken några kommunala chefer på högsta nivå eller några kommunala bolagschefer som har utomeuropeisk bakgrund i dessa tre kommuner (Botkyrka var landets enda undantag vad gäller att ha en hög chef med utomeuropeisk bakgrund fram tills nyligen, men den chefen har idag slutat): http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sodertalje/chefer-i-kommunen-sallan-utrikesfodda