De svenska ”NEET:arna”

Nima Sanandaji svarar idag Katarina Berggren och Emanuel Ksiazkiewicz från Botkyrka kommun: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/foretagande-nyckel-till-okad-integration_4433065.svd

Gruppen som varken arbetar, studerar eller är i arbetsmarknadsåtgärder, i praktiken ”nolltaxerare” som oftast inte ens erhåller några former av bidrag, kallas allt oftare för ”NEET:are” (från engelskans Not in Employment, Education or Training), och är en stadigt växande grupp i det urbana Sveriges miljonprogramsförorter där invånare med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika dominerar. I flera av dessa stadsdelar utgör ”nolltaxerarna” (OBS: återigen – de erhåller oftast inte ens ekonomiskt bistånd) uppemot 20% numera, och särskilt allvarligt är det faktum att ”NEET:arna” blir alltfler i åldersgruppen 16-25 år.

Just i Botkyrka är ”NEET:arna” mellan 16-25 år proportionellt fler än i någon annan kommun i Stor-Stockholm som Sanandaji påpekar (12,3%), och det var just Botkyrka kommun som först ”upptäckte” att gruppen både existerar och är så stor som den är innan andra kommuner i landet började uppmärksamma problematiken.

”NEET:arna” utgörs sannolikt av en mycket heterogen grupp bestående av allt ifrån hemmafruar, dropout:s från grund-, gymnasie- och högskolan och s k ”hikikomoris” (ofta unga män som bor kvar hemma hos föräldrarna, låser in sig och lever ett närmst helt och hållet virtuellt liv efter att ha ”loggat ut” från den fysisk-kroppsliga världen) till missbrukare, kriminella och ”svartjobbare” (som t ex lever på spel och dobbel). Mig veterligen har dock ingen forskare undersökt hur de svenska ”NEET:arna” egentligen lyckas (över)leva utan i praktiken någon inkomst överhuvudtaget på papperet.