Det nya Sverige i siffror 3

För alla som är intresserade av framväxten av det nya mångkulturella, mångreligiösa, mångspråkiga och mångrasiala Sverige – den exponentiella ökningen av antalet invånare i Sverige födda i Afrika, Asien och Sydamerika mellan 1900-2014:
Antal invånare i Sverige födda i Afrika:

1900: 79 (i stort sett enbart ”expatsvenskar”)
1930: 328 (fortfarande i stort sett enbart ”expatsvenskar” födda i bl a Kongo, Sydafrika och Etiopien)
1950: 355 (förutom expatsvenskar även enstaka invandrare från Egypten)
1960: 596 (expatsvenskar och enstaka invandrare från Egypten, Marocko och Tunisien samt adoptivbarn från fr a Etiopien)
1970: 4149 (studenter, invandrare och adoptivbarn från bl a Etiopien, Algeriet, Liberia, Kenya, Nigeria, Uganda, Sudan och Tanzania)
1980: 10 025 (största enskilda ursprungsländer: Etiopien+Eritrea, Marocko, Tunisien)
1990: 27 343 (största enskilda ursprungsländer: Etiopien+Eritrea, Marocko, Tunisien)
2000: 55 138 (största enskilda ursprungsländer: Etiopien+Eritrea, Somalia, Marocko)
2010: 114 853 (största enskilda ursprungsländer: Somalia, Etiopien+Eritrea, Tunisien)
2014: 164 506 (största enskilda ursprungsländer: Somalia, Etiopien+Eritrea, Marocko)
Kommentar: Ursprungsländer som Marocko, Algeriet, Egypten och Tunisien består till övervägande delen av män gifta med svenska kvinnor medan ursprungsländer som Etiopien+Eritrea och Somalia består av flyktingar.

Antal invånare i Sverige födda i Asien (exklusive Turkiet och Oceanien):
1900: 87 (i stort sett enbart ”expatsvenskar” födda i bl a Indien och Kina)
1930: 434 (fortfarande i stort sett enbart ”expatsvenskar” födda i bl a Kina, Indien och Japan)
1950: 905 (förutom expatsvenskar även enstaka studenter och invandrare från Afghanistan, Indien, Iran, Japan och Kina)
1960: 1476 (studenter, invandrare och adoptivbarn från bl a Sydkorea, Indien, Indonesien, Iran, Kina och Thailand)
1970: 5949 (största enskilda ursprungsländer: Sydkorea, Indien, Japan)
1980: 30 351 (största enskilda ursprungsländer: Sydkorea, Indien, Iran)
1990: 124 447 (största enskilda ursprungsländer: Iran, Libanon, Vietnam)
2000: 220 677 (största enskilda ursprungsländer: Iran, Irak, Libanon)
2010: 410 083 (största enskilda ursprungsländer: Irak, Iran, Thailand)
2014: 522 372 (största enskilda ursprungsländer: Irak, Iran, Syrien)
Kommentar: Ursprungsländer som Sydkorea och Indien består till övervägande delen av adoptivbarn medan Thailand och Japan till övervägande delen utgörs av kvinnor gifta med svenska män och ursprungsländer som Iran, Irak, Syrien och Libanon utgörs av flyktingar.

Antal invånare i Sverige födda i Sydamerika (exklusive Centralamerika och Karibien):
1900: 90 (i stort sett enbart ”expatsvenskar” födda i bl a Brasilien och Argentina)
1930: 261 (förutom expatsvenskar även enstaka invandrare från Brasilien, Argentina och Chile)
1950: 412 (expatsvenskar och enstaka studenter och invandrare från Brasilien, Argentina och Chile)
1960: 679 (studenter, invandrare och adoptivbarn från bl a Argentina, Brasilien, Colombia och Chile)
1970: 2300 (största enskilda ursprungsländer: Argentina, Brasilien, Colombia)
1980: 17 206 (största enskilda ursprungsländer: Chile, Argentina, Uruguay)
1990: 44 230 (största enskilda ursprungsländer: Chile, Colombia, Uruguay)
2000: 50 853 (största enskilda ursprungsländer: Chile, Colombia, Peru)
2010: 63 725 (största enskilda ursprungsländer: Chile, Colombia, Peru)
2014: 67 754 (största enskilda ursprungsländer: Chile, Colombia, Peru)
Kommentar: Ursprungsländer som Colombia består till övervägande delen av adoptivbarn och ursprungsländer som Brasilien av kvinnor gifta med svenska män medan ursprungsländer som Chile, Argentina, Uruguay och Peru utgörs av flyktingar.