Det genomsegregerade Sverige

Ehsan Fadakar varnar i dagens Aftonbladet för att situationen bland barn, ungdomar och unga vuxna i landets förorter där invånare med utomeuropeisk bakgrund dominerar är på väg mot en ohållbar framtid i tyvärr alltför snabb takt:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/ehsanfadakar/article20505696.ab

Stor-Göteborg liksom Stor-Stockholm, Stor-Malmö och de mellanstora svenska städerna tillhör idag västvärldens mest segregerade urbana områden utifrån utomeuropeisk bakgrund och segregationen ökar fortfarande, d v s den har inte avtagit än, uppemot 1/3 av invånarna med utomeuropeisk bakgrund kategoriseras som fattiga, 1/4 av alla invånare i landet med utomeuropeisk bakgrund är helt beroende av bidrag och i de förorter där invånare med utomeuropeisk bakgrund dominerar är regelmässigt mellan 40-60% av alla hushåll fattiga samtidigt som 10-15% av den arbetsföra delen av befolkningen i dessa stadsdelar numera är ”nolltaxerare”, d v s de mottar inte ens bidrag och förvärvsarbetar ej överhuvudtaget samtidigt som de varken studerar eller är i någon form av arbetsmarknadsåtgärd.

När uppemot 1/3 av eleverna med bakgrund i Afrika och Mellanöstern (varav minst 80% idag är ”andrageneration:are”) inte går ut 9:an med fullständiga betyg och ytterligare en lika hög andel inte går ut gymnasiet med fullständiga betyg så är det inte särskilt förvånande att endast ca 3000 ”andrageneration:are” med föräldrar från antingen Afrika, Asien eller Sydamerika påbörjar högskolestudier i Sverige varje läsår och en försvinnande liten del – ca 15-20 ”andrageneration:are” – påbörjar doktorandstudier varje läsår vid någon av landets högskolor.

Samtidigt är den majoritetssvenska befolkningen rikare än någonsin i svensk historia: 1/3 av alla majoritetssvenskar är miljonärer, hela 13-15% av alla majoritetssvenska män mellan 26-64 år innehar en chefsposition, uppemot 60-65% av de majoritetssvenska unga vuxna har en högskoleexamen, merparten av de majoritetssvenskar som har en högskoleexamen (SACO-kollektivet) har månadslöner på 45-55 000 kr eller mer, och över 80% av majoritetssvenskarna äger idag sin bostad i en eller annan form.

Situationen blir dessutom alltmer ohållbar då den majoritetssvenska befolkningen minskar i antal och blir allt äldre och äldre, och de omfattande pensionsavgångar som äger rum varje år inbegriper i huvudsak majoritetssvenskar och invandrare med bakgrund i Norden och övriga Europa. Antalet majoritetssvenskar minskar numera i över 180 av landets kommuner medan antalet invånare med utländsk bakgrund omvänt ökar i 284 av landets 290 kommuner. I de (välbärgade) stadsdelar där majoritetssvenskar dominerar helt som invånare kan medelåldern ofta ligga på 45-50 år medan motsvarande medelålder i landets (fattiga) förorter där invånare med utomeuropeisk bakgrund dominerar kan ligga på ca 35 år. Av alla barn och ungdomar i landet har idag 30-35% utländsk bakgrund, minst 20% har utomeuropeisk bakgrund och invånare med utländsk bakgrund står dessutom till uppemot 90% för den årliga befolkningsökningen i landet. Sammanfattningsvis är det svenska samhället på väg mot en fullständigt socialt ohållbar framtid.