Det vita fackförenings-Sverige

Politism skriver om den överväldigande dominansen av vita i styrelserna och på maktpositionerna inom den svenska fackföreningsrörelsen, och i synnerhet inom arbetarrörelsen: http://www.politism.se/story/varfor-ar-facket-sa-vitt

Knappt 1% (0,7%) av samtliga styrelseledamöter i samtliga svenska fackföreningar (d v s samtliga SACO-, TCO- och LO-förbund) har någon form av utomeuropeisk bakgrund, och när SSU för något år sedan räknade samtliga styrelseledamöter inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen inklusive partiet självt så hade knappt 2-3% någon form av utomeuropeisk bakgrund.

Detta trots att LO:s medlemskår säkerligen består av en tredjedel som har någon form av bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika sammantaget och att sannolikt uppemot 50% av alla invånare med utomeuropeisk bakgrund röstar socialdemokratiskt.