De svenska rasforskningssamlingarna

Ett urval av de mänskliga kvarlevor som ingår i KI:s omfattande rasforskningssamling ska nu äntligen börja återlämnas efter år av tystnad från KI:s sida trots upprepade påstötningar från bl a Nya Zeeland: http://www.dn.se/nyheter/sverige/beslut-i-dag-kvarlevorna-pa-ki-ska-lamnas-tillbaka-1

Samtidigt fortsätter den svenska högskole- och forskarvärlden att ohämmat och skamlöst visa upp sin okunskap, ignorans och självömkan vad gäller både kunskapen om och konsekvenserna av den svenska rasforskning som pågick mellan ca 1850-1950 och som just bl a involverade systematiska gravplundringar runtom i landet och ute i världen av i många fall nyligen begravda kroppar: Forskningsministern säger till DN att det inte är ”så trevligt” för ”vårt land” med den svenska rasforskningen och dess arv i form av alla dessa samlingar av mänskliga kvarlevor som institutioner runtom i landet sitter på (även på sådana ”otippade” institutioner som Nordiska museet), och missnöjet är stort bland särskilt seniora forskare över att DN har ”hängt ut” några av den svenska vetenskapshistoriens legendariska forskargiganter som just varande rasforskare.

Samtidigt klingar Sveriges hållning i frågor som rör ras (som vanligt) falskt – medan regeringen nu trots allt (tack vare DNs kritik av KI) tillåter att kvarlevor återlämnas till andra länder så har frågan om de svenska samernas kvarlevor ännu inte lösts på ett tillfredsställande sätt – vad gäller samiska kvarlevor hänvisas det kryptiskt till framtida forskningsbehov:

http://www.svd.se/kultur/hog-tid-att-sverige-rotar-bland-de-egna-liken_4360417.svd

http://www.vk.se/plus/1385683/samiska-kvarlevor-annu-inte-aterlamnade?pak=oyTKgbKLSV79P8cClEGLEDCOgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2VflI%2BPR3w%2F8kyBe6emexg%3D%3D&mobil