Svensk-Finlands Vänner

Ännu en frontorganisation som den svenska extremhögern i praktiken har dominerat ända in i våra dagar (ungefär som Svensk-tyska föreningen som TV4:s Kalla fakta gjorde ett avslöjande inslag om i mars 2014) är Svensk-Finlands Vänner (SFV – http://www.svefin.se) som grundades 1938 av byråchef Nils Källström (sekonderad av den berömde antropologen professor Gerhard Lindblom, chef för Etnografiska museet), medlem i flertalet högerextrema organisationer fram till sin död 1955 och dessutom ledande medlem i Föreningen för svenskhetens bevarande i utlandet som också (så klart) befolkades av högerextremister.

Svensk-Finlands Vänner (SFV) grundades (likt Föreningen för svenskhetens bevarande i utlandet) på rastänkandets grund och byggde även på de band som knöts mellan den svenska extremhögern och den borgerliga sidan i Finska inbördeskriget 1918 som de flesta finlandssvenskar slöt upp bakom. Svensk-Finlands Vänner som tidigare gav ut tidskriften Svensk-Finland var från början en förening för både rikssvenskar (som då gärna tillhörde den svenska extremhögern) och finlandssvenskar i exil (som också gärna var högerextremister, t ex swedenborgaren, friherren och fil dr Eric von Born, f ö författarinnan Heidi von Borns far) vilka i båda fallen tillhörde elitskiktet (d v s gärna både rikssvensk och finlandssvensk adel), men i och med den omfattande finska efterkrigsinvandringen till Sverige har SFV med åren kommit att bli en förening för finlandssvenskar boendes permanent i Sverige.

Bland namnkunniga (och i huvudsak högerextrema) medlemmar i SFV:s matriklar genom åren hittas bl a redaktör Leon Ljunglund, fil dr Åke Ohlmarks (gammal nazist och mest känd som Tolkiens svenske översättare), professorerna Nils Pallin och Sven-Ulric Palme (den sistnämnde Olof Palmes kusin), byrådirektör Robert Paulsson (mannen bakom Paulsson-affären 1944-45), direktör Carl Stéen, professor Hans Ruin, författarinnan och friherrinnan Ellen von Platen, landshövding Bengt Petri, överdirektör Håkan Rahm, hovstallmästare greve Clarence von Rosen, överbefälhavare Stig Synnergren, författaren Örnulf Tigerstedt (den finska radikalkonservatismens okrönte poet), direktör Marcus Wallenberg, professor Erik Wellander, författarinnan och grevinnan Fanny von Wilamowitz-Moellendorf (syster till Carin Göring), överhovpredikant friherre Hans Åkerhielm (kungafamiljens präst) samt författarinnan Astrid Väring (d v s Västerbottens stora dotter – den första författaren som anses ha skildrat Västerbotten och Umeå skönlitterärt).

Svensk-Finlands Vänners ordförande var fram tills för några år sedan f ö överläkare S Gunnar Edlund i Täby som figurerade i TV4:s dokumentärfilm, gammal nazist och Förintelseförnekare men också en person som står nära kungahuset och delar av det svenska näringslivet som handlar med Tyskland.