Carl Steen och Getingegruppen

Efter ett år när fascism och extremhöger diskuterats som aldrig förr skadar det inte att lyfta fram ännu en för de allra flesta glömd svensk högerextremist (inom det svenska näringslivet) som i över 20 år var en av den svenska extremhögerns huvudfinansiärer, och som troligen också var en av de som bistod Ingvar Kamprad med ekonomiska medel så att denne kunde grunda IKEA 1943 – nämligen disponent Carl Steen som var ägare och direktör för Getingeverken mellan 1935-57, idag mer känt som Getingegruppen eller Getingekoncernen (och som tillhör ett av landets största företag med uppemot 12-13 000 anställda).

Steen finansierade framför allt Per Engdahls Nysvenska rörelsen när organisationen nystartade som Svensk opposition 1941 efter brytningen med Sveriges nationella förbund. Svensk opposition samlade under krigsåren uppemot 8000 medlemmar och fungerade till en början som en paraplyorganisation för alla de som mer identifierade sig med den svenska fascism som Engdahl formulerade snarare än med tyskinspirerad nationalsocialism.

Som en av landets ledande högerextrema industrimän kom Steen också att finansiera Svensk Samling, lindholmspartiet, Riksföreningen Sverige-Tyskland, Hjälpkommittén för Tysklands barn, Dagsposten och Svensk-Finlands vänner, och tillsammans med ett antal andra prominenta överklassfascister försökte han förgäves att få till stånd en sammanslagning av alla svenska extremhögerorganisationer.

Steen var slutligen också liksom Kamprad känd för att föra en korporativ personalpolitik gentemot sina anställda.