Demografiska förändringar

Tre ”osynliga” demografiska förändringar som ägt rum i år vad gäller den svenska utländsk bakgrund-befolkningen:

år 2014 har andelen utrikesfödda invånare i Sverige som är född utanför västvärlden nu gått om andelen som är född i västvärlden (proportionen är nu ca 52% – ca 48%, d v s av alla invandrare i Sverige är 52% födda utanför västvärlden)

år 2014 har minst fyra kommuner fått fler invånare med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund (Botkyrka, Haparanda, Södertälje, Malmö – OBS i de båda förstnämnda kommunernas fall skedde detta redan 2012) och i ett flertal kommuner kommer detta att äga rum inom de kommande fem åren, och idag har redan ca 40-55% av alla barn och ungdomar i de tre storstadsregionerna utländsk bakgrund och andelen med enbart bakgrund i Afrika, Asien eller Latinamerika av alla barn och ungdomar i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö uppgår numera till ca 25-30%

år 2014 har andelen ”andrageneration:are” gått om andelen (”riktiga”) invandrare i ett flertal miljonprogramsområden runtom i landet (bl a i Skärholmen, Fittja, Alby, Hallunda-Norsborg, Rinkeby, Tensta, Vårby, Västra Skogås, Husby, Hovsjö, Geneta, Rosengård, Gårdsten, Hjällbo och Biskopsgården – OBS i flera av dessa områden skedde denna demografiska förändring redan för flera år sedan) och inom möjligen fem år kommer detta att äga rum i hela riket – d v s kring år 2018/19 kommer mer än hälften av alla invånare med utländsk bakgrund att vara födda i Sverige