Upplåtelseform och ras

Att äga ett hus (d v s att bo i villa eller radhus) är idag den vanligaste boendeformen i landet: nästan 45% av samtliga hushåll gör det numera och ytterligare 20% bor i bostadsrätt, vilket i båda fallen är en dramatisk uppgång jämfört med bara 15-20 år sedan. Samtidigt bor idag knappt 30% i hyresrätt vilket omvänt är en dramatisk minskning jämfört med början på 1990-talet innan omvandlingen av bostadssektorn till en bostadsmarknad hade satt igång på allvar, och då denna siffra var i det närmaste fördubblad.

I närmare 95% av samtliga svenska kommuner är det dessutom så att husägande (d v s att bo i villa eller radhus) är det absolut vanligaste sättet att bo på, vilket i praktiken innebär att det numera nästan enbart är i storstadsregionernas kommuner där husägande inte är det vanligaste sättet att bo på – där dominerar i stället att bo i bostadsrätt (det är fallet i t ex Stockholms stad liksom i Solna och Nacka) eller att bo i hyresrätt (det är fallet i t ex Göteborgs och Malmö stad, Södertälje och Botkyrka).

Allt detta tyder på att andelen majoritetssvenskar som bor i hyresrätt idag med mycket stor sannolikhet är nere på under 20%-strecket (möjligen inte mer än 15%), då det absoluta flertalet av de som bor i hyresrätt numera utgörs av hushåll med utländsk bakgrund, och företrädesvis med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika.

Kort och gott innebär det att möjligen uppemot 80-85% av samtliga hushåll med svensk bakgrund idag äger sitt boende på ett eller annat sätt, de allra flesta i form av att äga ett hus, medan omvänt möjligen uppemot 75-80% av samtliga hushåll med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika idag inte äger sitt boende utan bor i hyresrätt.