Utländsk bakgrund-väljarna

Det är väljarna med utländsk bakgrund som kan avgöra extravalet i mars 2015, då det är den enda större demografiska väljargrupp vars röster till stora delar är ”outnyttjade”, d v s många av dem röstar inte alls medan de allra flesta infödda majoritetssvenskarna röstar.

2010 låg valdeltagandet till riksdagen bland inrikes födda på 87% (en procentsiffra som möjligen är den högsta i världen i en fungerande demokrati, så sägs det ibland i alla fall), och troligen gick den siffran t o m upp i 2014 års riksdagsval (den statistiken är dock ännu ej klar, men jag gissar att den kan landa på uppemot 90%). I vissa mycket homogena (läs vita) valkretsar där kring 90% av befolkningen består av infödda majoritetssvenskar är valdeltagandet t o m ännu högre än så – uppemot 90-95%. Med andra ord – hade den svenska väljarkåren enbart bestått av infödda majoritetssvenskar så hade valdeltagandet troligtvis tillhört världens högsta/bästa.

Samma år (2010) låg dock valdeltagandet till riksdagen bland utrikes födda på 73%, vilket är en nedgång sedan 1994 års toppnotering på 78%, och högst troligt gick siffran ned än mer i 2014 års riksdagsval (jag gissar att det handlar om under 70% tyvärr). En närmare granskning visar att det framför allt är de som är födda i Afrika och Asien och Östeuropa som inte röstar i lika stor utsträckning som andra väljargrupper: Endast 70% av de som är födda i Afrika och Asien röstade i 2010 års riksdagsval liksom även de som är födda i Östeuropa. Troligen gick denna siffra ned ytterligare i 2014 års riksdagsval (i värsta fall ned till 65%) då dessa grupper är kraftigt överrepresenterade som invånare i landets miljonprogramsområden: I många av dessa områden gick valdeltagandet nämligen ned generellt i 2014 års riksdagsval (i många av dessa områden rör det sig tyvärr om ett valdeltagande på ej mer än ca 50%).

Allt detta innebär helt enkelt att många väljare med utländsk bakgrund är en ”outnyttjad” väljargrupp, och skulle de rösta så skulle troligtvis det rödgröna blocket tjäna på det och SD förlora på det: http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nya-kartor-visar-politiskt-monster-i-storstaderna