Ny rapport om jämlikhetsdata

”Utan statistik – ingen rättvisa”: Ny rapport om den skriande bristen på siffror på hur det egentligen ser ut för olika minoriteter och funktionsnedsatta inom olika samhällssfärer i Sverige och runtom i Europa:
http://www.opensocietyfoundations.org/voices/no-equality-without-data

Frågan om den närmast totala bristen på statistik kommer att bli en ödesfråga inför framtiden för att överhuvudtaget kunna lösa de eskalerande ojämlikheterna mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna i Sverige. Rapporten hittas här:
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/ethnic-origin-and-disability-data-collection-europe-20141126.pdf