Blandrelationer

Ännu en artikel om att vita västerlänningar (i den engelsktalande världen) föredrar asiatiska kvinnor (och svarta män) framför asiatiska män (och svarta kvinnor) på den s k (hetero)begärsmarknaden: http://cholakovv.com/en/blog/2450

Och för den som undrar över hur det ser ut i Sverige i siffrornas värld så ”råkar” jag ha räknat på det utifrån SCBs befolkningsregister (OBS gäller så klart bara de som lever i blandrelationer överhuvudtaget – eller snarare det finns så klart bara statistik att tillgå rörande de som lever tillsammans som samboende eller gifta – vad ”alla andra” föredrar går det m a o inte att uttala sig om): proportionerna är här än mer extrema än i den engelsktalande världen, ja kanske bland de mest extrema i västvärlden vad gäller parkombinationen asiatiska män-vita kvinnor (mycket ovanligt) kontra parkombinationen asiatiska kvinnor-vita män (mycket vanligt).

Proportionerna är också stora vad gäller parkombinationen afrikanska män-vita kvinnor (vanligare) kontra parkombinationen afrikanska kvinnor-vita män (ovanligare) och än större vad gäller parkombinationen män från Mellanöstern-vita kvinnor (vanligt) kontra parkombinationen kvinnor från Mellanöstern-vita män (ovanligt). Sedan ska det sägas att proportionen mellan parkombinationen latinamerikanska män-vita kvinnor och parkombinationen latinamerikanska kvinnor-vita män faktiskt är någorlunda balanserad – dock med en viss överrepresentation av latinamerikanska män-vita kvinnor (typ 60/40).

Det är här samtidigt viktigt att påminna om att uppemot 90% av alla infödda vita svenskar (OBS – gäller alla åldersgrupper ”rakt av”) lever med en (hetero)partner från den egna gruppen, d v s från den vita majoritetsbefolkningen.

Trots detta så sägs det ibland att svenska folket är det (vita) folk i västvärlden som statistiskt-demografiskt ”blandar” sig allra mest proportionellt sätt. Jag tror att detta kan stämma och har själv framfört denna hypotes utifrån hur det ser ut i statistikens värld vad gäller ”andra generationen” ”rakt av”, d v s oavsett ursprungsland: det är ett faktum att det finns fler som är födda i Sverige med en förälder född i Sverige och en utrikes född förälder än antalet födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Detta rätt unika statistiska faktum tyder på att den s k exogamin bland ”svenska folket” är mycket hög, högst troligen särskilt i de yngre åldersgrupperna, och kanske just som allra högst åtminstone i västvärlden. Sedan ska det så klart sägas att den s k endogamin är mycket hög inom vissa invandrargrupper.

Samtidigt går det att se den höga s k exogamin bland många invandrargrupper utifrån just invandrargruppernas perspektiv som att många bland dem verkligen har ”förstått” att den säkraste och snabbaste vägen in i svenskheten (och därmed till ett s k ”bra liv”, åtminstone materiellt sett) just går via blod och släktskap och reproduktion (d v s via en vit partner).

Det är ett faktum i siffrornas värld att av alla icke-vita som är bosatta/folkbokförda i områden och stadsdelar dominerade av vita så är minst 75-85% folkbokförda i en bostad där också en vit person är folkbokförd (d v s det handlar om alltifrån par, familjer, adoptiv- och blandbarn, kollektivboende, inneboende o s v).