Mattias Karlsson

Aftonbladets Karin Pettersson skriver idag om SDs chefsideolog Mattias Karlsson som i praktiken tagit över partiet under Åkessons frånvaro: http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article19727624.ab

Mattias Karlsson som växte upp i Rottne utanför Växjö, en ort som f ö var ökänd för sin militanta nazistmiljö på 1990-talet (samma miljö ”fostrade” bl a Mats Nilsson – medlem i terroristgruppen Nationella revolutionära armén som låg bakom Malexandermorden), har på ett avgörande sätt bidragit till partiets ideologiska resa ”bakåt” i idéhistorien till den svenska reaktionära högerns ursprung, d v s till unghögern, lundakonservatismen och det som kom att bli Sveriges nationella förbund ( = den del av den svenska borgerligheten som idag är bortglömd då den marginaliserades efter Andra världskriget). Mattias Karlsson refererar gärna till Rudolf Kjellén, Teodor Holmberg och andra idag ”bortglömda” högertänkare som ibland betecknas som protofascister, och som fr a bör betraktas som den svenska radikalkonservatismens ideologer.