Attitydundersökningar och antirasism

När ska (den antirasistiska) forskarvärlden inse att sambandet mellan enskilda individers självbild (”så och så tycker jag om minoriteter” etc) och röstandet på extremhögern inte hänger samman på ett självklart sätt: http://www.dn.se/debatt/trots-extrempartier-okar-inte-framlingsfientligheten

I ett postkolonialt efterkrigseuropa där den största delen av majoritetsbefolkningen tar avstånd från ett kolonialt rastänkande och en ideologisk fascism (det är ett faktum att det är i det närmaste tabu i dagens västerländska kultur att förespråka en vetenskaplig rashierarki av kolonialt snitt eller att öppet kalla sig ideologisk fascist eller nationalsocialist) så går det helt enkelt inte att utgå från opinions- och attitydundersökningar för att förutspå eller ringa in t ex SDs väljarkår. Det stora flertalet av SDs över 800 000 väljare förespråkar högst troligen varken ett kolonialt rastänkande eller ser sig som ideologiska fascister.

I stället måste vi orka ta in och inse att de känslor, värderingar och normer som extremhögern förestår redan finns i den allmänna vita, kristna europeiska mainstreamkulturen generellt som en del av både kulturarvet och samtidskulturen, och ÄVEN bland antirasister.

Naturligtvis är det långt mer bekvämare att som (antirasistisk) forskare tro att det går att exakt ”pinpoint:a” och kvantifiera antalet och andelen ”främlingsfientliga” ”rasister” och ”intoleranta” ”fascister” i befolkningen, men ett sådant tänk stigmatiserar bara SDs väljare än mer och stärker fantasin om att alla andra (”vi är 87%”) är ”clear:ade” och ”bekräftade” antirasister.

Samtidigt hjälper det ändå inte minoriteterna att svenska folket i attitydundersökning efter attitydundersökning framstår som världens mest antirasistiska folkslag och att Sverige som land i jämförelse efter jämförelse framstår som världens mest antirasistiska statsbildning vad gäller en progressiv migrationspolitik och en inkluderande integrations- och arbetsmarknadspolitik – Sverige är fortfarande det land i i-världen där gapet mellan inrikesfödda och utrikesfödda är som allra störst utifrån arbetslöshet och sysselsättning.