Riksdagsledamöter med utländsk bakgrund

Antalet riksdagsledamöter med någon form av utomeuropeisk bakgrund verkar preliminärt ha ökat från 21 till 23 stycken i detta val vilket motsvarar 6,6% av alla ledamöter i riksdagen (om jag nu har räknat rätt vill säga). Dock ”borde” det representationsmässigt finnas 52 riksdagsledamöter med utomeuropeisk bakgrund då 15% av landets totalbefolkning idag har någon form av utomeuropeisk bakgrund. Min bedömning är att Sverige vare sig är bättre eller sämre i detta fall jämfört med situationen i andra västländers parlament. I EU-parlamentet är för övrigt underrepresentationen än mer extrem – ingen av de svenska EU-parlamentarikerna har sedan EU-valet i år utomeuropeisk bakgrund och endast en har utomnordisk bakgrund (Anna Maria Corazza Bildt).