SDs valresultat

Efter att under ett antal arla morgontimmar ha lusläst SDs resultat på valkretsnivå och jämfört valstatistiken med statistiken över svensk och utländsk bakgrund per län/kommun/stadsdel så blir det tydligt att SD är absolut starkast dels i fortfarande mycket homogena landsbygds/glesbygdsområden och småstäder/bruksorter (ni vet alla vad jag menar – där den övervägande delen av totalbefolkningen är vit inklusive även de med nordisk och europeisk bakgrund) och dels i stadsdelar i de mellanstora kommunerna och storstäderna som gränsar till stadsdelar där över 50% har fr a utomvästerländsk bakgrund (d v s de icke-vita s k ”förorterna”). Detta innebär rent statistiskt-demografiskt att uppemot 20% av den vita befolkningen (återigen inräknat alla de med västerländsk bakgrund) röstade på SD i detta val utifrån att nästan 15% av den svenska totalbefolkningen idag har utomvästerländsk bakgrund – möjligen hela 25% av vita män under 50 år (mot bakgrund av att män i den åldersgruppen är kraftigt överrepresenterad som SD-väljare).