HS Nyberg

Jag upptäckte nyss att den världsberömde orientalistprofessorn HS Nyberg, under sin levnad en av världens ledande experter på Iran och iranierna (d v s han var en s k iranist) och dessutom ledamot i Svenska akademien m m, också verkar ha haft högerextrema åsikter: 1933 stödde han den s k ”nyorientering” mot fascismen som den svenska borgerlighetens ungdomsrörelse Sveriges nationella förbund då hade inlett i en text publicerad i Östgöta Correspondenten där han mer eller mindre efterlyste en antidemokratisk radikalkonservativ revolution på folkgemenskapens och extremnationalismens grund: ”Den radikala konservatismen har icke, den får icke ha några särintressen skilda från hela folkets… Vi andra, som känna oss hemlösa i partierna och som ofta med förtvivlan i hjärtat sett livsviktiga frågor förfuskas i partikonklaverna och till förmån för klass- och särintressena, vi ha intet annat intresse än att tänkande människor ur alla partier, som vilja en annan lösning av den närvarande krisen än proletariatets kropps- och själsmördande diktatur, målmedvetet sluta sig samman, utan överflödigt parlamenterande, till tyst och ihärdig handling för svensk odling på svensk grund.”

Det verkar m a o som att i stort sett alla de legendariska svenska asienforskarna med internationellt renommé var högerextremister: Sven Hedin, ”expert” på Centralasien och Kina, Gunnar Jarring, expert på Turkiet och turkarna (d v s han var en s k turkolog), Stig Wikander, expert på Indien och indierna (d v s han var en s k indolog) liksom möjligen också Bernhard Karlgren, expert på Kina och kineser (d v s han var en s k sinolog) som i romaner skrivna under pseudonym gärna gav uttryck för olika former av rasstereotyper.