Hypersegregationen i Stockholms innerstad

Pär Eliaeson svarar Robert Hannah i dagens SvD Kultur angående hypersegregationen i Stockholms innerstad, men han har faktiskt fel rent statistiskt-demografiskt även om han gör vad han kan för att försöka återupprätta innerstadsinvånarnas ”heder” i sammanhanget genom att bl a hävda att de privilegierade har lika stor möjlighet att påverka segregationen som de underprivilegierade (och omvänt, vilket ju inte stämmer – de underprivilegierade har ju ett långt mindre handlingsutrymme att kunna flytta dit de vill än vad de privilegierade har): I Stockholms innerstad är invånare med utomeuropeisk bakgrund underrepresenterade med åtminstone 3 gånger utifrån att andelen med utomeuropeisk bakgrund i Stor-Stockholm just nu ligger på ca 25% samtidigt som andelen invånare med utomeuropeisk bakgrund i Stockholms innerstad ligger på ca 8%. En urbangeografisk studie från i våras visade också att Stor-Stockholm idag har gått om Stor-Malmö och Stor-Göteborg som landets mest segregerade storstadsregion utifrån utomeuropeisk bakgrund: http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/fordomsfull-kritik-mot-folk-i-stenstaden_3899426.svd