Verner von Heidenstam och Sture Bolin

Inom bara två timmars tid har jag av en slump (genom att läsa fascistiska Sveriges nationella förbunds partiorgan Nationell tidning) lyckats vederlägga två samtida forskares försök att återupprätta två svenska 1900-talskändisars heder vad gäller deras kopplingar till extremhögern – nämligen författaren Verner von Heidenstam och historikern Sture Bolin.

Litteraturvetaren Martin Kylhammar vid Linköpings universitet har de senaste åren envisats med att hävda att Heidenstam inte var pro-nazist, tyskvänlig eller högerextremist och historiken Birgitta Odén, f ö Sveriges första kvinnliga professor i historia, har på sistone ägnat mycket möda åt att försöka framställa Sture Bolin som en antirasist som tidigt tog avstånd från antisemitism och rastänkande.

Fakta i sak är dock att redan 1933 publicerades flera texter av Heidenstam i Sveriges nationella förbunds partiorgan Nationell tidning där det framgår att han helhjärtat stödjer organisationen, och redan 1923 skrev Sture Bolin i samma tidning att organisationen betonar ”rasfrågan och det judiska problemet” mer än någon annan politisk gruppering i landet.

Tyvärr måste det dock sägas att allt fler svenska forskare och andra skriftställare idag gör vad de kan för att försöka återupprätta ryktet för prominenta ”kändissvenskar” inom fr a akademin och kulturvärlden som tidigare var kända som högerextremister – det är s a s en trend just nu som möjligen åtminstone symboliskt kan sägas ha igångsatts av historikern Johan Östling genom dennes avhandling Nazismens sensmoral (2008). Vad denna trend beror på och vad den kommer att få för konsekvenser är väl dock oklart ännu.