Umgänge över rasgränserna i USA

Statistik om vita och svarta amerikaner vad gäller umgänge på fritiden/vänner och bekanta: Troligen ser det likartat ut även i Sverige – dock gör nog den massiva närvaron och höga proportionen adopterade (från Afrika, Asien och Sydamerika) och blandade (med en förälder från Afrika, Asien och Sydamerika) att kategorierna ser lite annorlunda ut här: http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/08/25/three-quarters-of-whites-dont-have-any-non-white-friends/