Sverige avskaffar rasbegreppet igen

Igår meddelade regeringen att rasbegreppet ska avskaffas i Sverige, men det är egentligen inget annat än en pseudonyhet då det redan har skett – snarare var det ett ”antirasistiskt” utspel från fr a Folkpartiets sida inför valet i september.

Redan 1998 beslutade nämligen den svenska riksdagen enhälligt att rasbegreppet skulle utrangeras från svensk lagstiftning och från alla officiella texter som emanerar från det offentliga Sverige (stat, landsting och kommuner). Sverige är den första och hittills enda staten i världen som gjort detta i ”antirasismens” namn, och beslutet föregicks av flera motioner från riksdagsledamöter tillhörande olika partier (bl a Miljöpartiet) samt en utredning som med uppbackning av flera remissinstanser gick igenom konsekvenserna av ett sådant beslut. Remissinstans bakom beslutet var fr a Kungl. Vetenskapsakademien, d v s de svenska naturvetarnas ”tyngsta” akademiska sällskap, och dess genetikprofessor (vid Umeå universitet) Marianne Rasmusson som också hon förordade en utrangering av rasbegreppet (professor Rasmusson är f ö dotter till den svenske fascistledaren Rütger Essén).

Sedan 2009 finns därför inte ras kvar som diskrimineringsgrund i Sverige i den svenska diskrimineringslagen trots att landet var en av de första staterna i världen som undertecknade FNs konvention mot rasdiskriminering på 1960-talet. Sverige får idag också regelbundet kritik från bl a FN, EU och Europarådet för att ha avskaffat rasbegreppet och därmed för att bryta de internationella konventioner som landet skrivit under. Sverige försöker idag även aktivt få andra stater på jorden att följa det hittills unika och radikala svenska examplet och avskaffa ordet ras (förra hösten var det också nära att Frankrike även gjorde det).

Nu ska den svenska regeringen via ministrarna Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson göra ett ”sista ryck” för att ta bort ordet ras från de sista 20-talet ställen i lagboken där glosan fortfarande finns med, bl a i lagen om hets mot folkgrupp: http://www.svt.se/nyheter/sverige/rasbegreppet-ska-bort-ur-lagen och http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-andrar-hetsbrottslagen-for-transpersoner_3787334.svd