Identitetspolitik – den nya invektivet

Rummet kritiserar idag i SvD Kultur både den höger och den vänster som uppenbarligen verkar bli alltmer stressad av och irriterad på den s k ”identitetspolitiken” (det nya skällsordet som kommit att ersätta ”politiskt korrekthet” – idag anses vissa vara ”ip” eller ”id-politiska” såsom vissa tidigare ansågs vara ”pk” eller ”pk:iter”) antingen för att den är för kollektivistisk (högern) eller för att den inte anses vara materialistisk och inte anses handla om klasskamp (vänstern):

http://www.svd.se/kultur/debattserie-om-identitet_3653384.svd?sidan=2