Gunilla Pontén

DNs familjesida gratulerar idag den svenska modeikonen Gunilla Pontén på dennas 85-årsdag. Gunilla Ponténs man direktör (bl a för Wrangler jeans) Ulf Engquist var medlem i fascistiska Nysvenska rörelsen från åtminstone 1960-talet till åtminstone 1980-talen, och likaså var sonen Måns Pontén aktiv i samma organisation på 1980- och 90-talen när nysvenskarna närmade sig nazistiska Riksfronten. Högst troligt har även Gunilla Pontén varit en del av den s k ”nationella rörelsen” (=den svenska extremhögern i vidare bemärkelse). Familjen Pontén-Engquist tillhörde uppenbarligen den under efterkrigstiden borttynande svenska ”överklassnazismen”, som trots hård antifascistisk stigmatisering ändå lyckades locka till sig vissa medlemmar från högborgerliga skikt.