SD i EU-valet

Det slutgiltiga EU-valresultatet är nu färdigräknat: SD har mer än tredubblat sig sedan 2009, och är nu största, näst största eller tredje enskilt största partiet i mer än hälften av alla landets kommuner. Högerextrema och högerpopulistiska partier fick tillsammans ca 13-14% i EU motsvarande ca 20 miljoner avlagda röster och ca 90 mandat i parlamentet i Bryssel eller 12% av platserna och vilket i sin tur närmast utgör en fördubbling sedan 2009. I Östeuropa har dessa partier generellt gått bakåt, och i Sydeuropa är de antingen fortfarande obefintliga eller stabila medan de har gått framåt med 2-300% i Västeuropa.

Det är f ö intressant att konstatera, nu när det slutgiltiga EU-valresultatet är klart, att SDs bästa resultat (=uppemot 7-8%) i Stockholms innerstad är så tydligt koncentrerade till specifika miljonprogramskvarter på Kungsholmen och Södermalm (t ex Stadshagen, Åsögatan och delar av Högalids församling) medan SDs bästa resultat på Östermalm tvärtom hittas i förmögna Hedvig Eleonora och Oscars församlingar, t ex valkretsarna Centrala Valhallavägen och Östra Strandvägen (nästan 7%). Det var just i dessa församlingar som Sveriges nationella förbund hade ett visst stöd på 1930-40-talen – kanske är det en ren slump att SD är relativt stora där idag, kanske inte.