Att räkna ras

Äntligen börjar fr a journalister (d v s INTE forskare, de räknar mest bara kön och klass då ras och etnicitet anses fel av många att räkna) utländsk bakgrund, utlandsfödda, utomeuropeiskt ursprung o s v inom olika yrken och sfärer i samhället. Det senaste halvåret har mig veterligen ett dussintal sådana räkningar genomförts och publicerats, t ex näringslivstoppen, Stockholms stads chefer, rättsväsendet, landets alla toppchefer och mellanchefer, kommunchefer i vissa kommuner o s v, och nu är det fackföreningsrörelsens tur. Tyvärr ger dock alla dessa räkningar samma resultat – max 1-3% har utomeuropeisk bakgrund – d v s de svenska eliterna är i det närmaste helvita: http://www.kollega.se/vita-facktoppar-inom-industrin#.U4XJjmNvLek.facebook