Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen 2013

I dagarna har SCB släppt den allra senaste statistiken över alla invånare bosatta i riket såsom situationen såg ut den 31 december 2013 (därefter har naturligtvis ett antal invånare fallit ifrån p g a dödsfall och utvandring och andra har tillkommit via födsel och invandring, men siffrorna är trots allt de färskaste som går att uppbåda i skrivande stund). Bland annat framgår det att totalt 28% av befolkningen nu har någon form av utländsk bakgrund utifrån att själv vara född utomlands eller ha en eller två föräldrar födda utomlands medan 72% av alla invånare är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar. De som är födda utomlands uppgår till totalt 15,9% av befolkningen. Av de 28 procenten som har någon form av utländsk bakgrund har ungefär 13% utomeuropeisk bakgrund och ungefär 15% europeisk bakgrund.

Utländsk bakgrund-befolkningen, särskilt de med utomeuropeisk bakgrund, är i huvudsak koncentrerad till storstadsregionerna och till de mellanstora svenska städerna där andelen med utländsk bakgrund kan uppgå till 30-40% (t ex uppgår andelen med utländsk bakgrund till 55,8% i Botkyrka kommun) liksom till de yngre ålderskategorierna 0-44 år där andelen uppgår till ca 30% (t ex uppgår andelen med utländsk bakgrund till närmare 35% bland alla invånare som är mellan 0-4 år gamla).

Just i storstadsregionerna och i de mellanstora svenska städerna liksom bland de yngre ålderskategorierna där andelen med utländsk bakgrund, och särskilt med utomeuropeisk bakgrund, är kraftigt förhöjd så motsvarar den svenska statistiken ifråga om mångfald motsvarande befolkningsstatistik i västländer som Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland och USA. Det innebär omvänt att Sverige inte (längre) kan jämföras med grannländerna i Norden vad gäller mångfalden inom befolkningen.

Vad gäller de totalt 50 ursprungsländer som överstiger 10 000 invånare inräknat både de som är födda i landet i fråga och de som är födda i Sverige med en eller två föräldrar som är födda i aktuellt land, så ser situationen ut som följer (i stort sett alla 202 av Sverige erkända stater på jorden är för övrigt representerade i den svenska totalbefolkningen med undantag för ett 10-tal ursprungsländer, bl a Vatikanen, Anguilla och Tuvalu).

OBS – notera att den svenska statistiken ej tar hänsyn till när stater går under, går samman eller (åter)uppstår, utan den utgår enbart från den nationalitet som gällde när respektive invånare föddes (därför utgör t ex samtliga med bakgrund i f d Jugoslavien tillsammans fler än de som har bakgrund i Irak, och många av de som ingår i ursprungslandgruppen Etiopien är eritreaner o s v). Inte heller finns det någon statistik om de nationella minoriteterna då svensk statistik inte utgår från självidentifikation – de allra flesta av landets romer, judar, samer och tornedalingar kategoriseras därför som att de har svensk bakgrund. Värt att nämna är slutligen också att utifrån kön är det få ursprungsländer som uppvisar en ”normal” demografisk könsbalans p g a att många som invandrat har gjort det via äktenskap (t ex män från Grekland, Argentina och Marocko respektive kvinnor från Filippinerna, Ryssland och Brasilien) eller via adoption (t ex flickor från fr a asiatiska länder).

 1. Finland 422 384
 2. Irak 184 886
 3. Jugoslavien 134 551
 4. Polen 118 275
 5. Norge 117 979
 6. Tyskland 110 422
 7. Danmark 108 559
 8. Iran 91 514
 9. Turkiet 91 182
 10. Bosnien 82 221
 11. Somalia 76 696
 12. Syrien 66 167
 13. Libanon 55 978
 14. Chile 54 798
 15. Thailand 52 602
 16. Storbritannien 46 465
 17. USA 43 280
 18. Kina 34 932
 19. Rumänien 31 701
 20. Indien 31 504
 21. Ungern 31 331
 22. Afghanistan 30 829
 23. Etiopien 27 927
 24. Grekland 27 599
 25. Estland 26 996
 26. Vietnam 25 478
 27. Eritrea 23 861
 28. Ryssland 23 354
 29. Italien 20 638
 30. Filippinerna 19 457
 31. Sydkorea 18 861
 32. Marocko 18 525
 33. Nederländerna 17 460
 34. Spanien 17 378
 35. Colombia 17 066
 36. Frankrike 16 878
 37. Pakistan 16 760
 38. Österrike 16 174
 39. Sovjetunionen 15 064
 40. Tjeckoslovakien 13 718
 41. Peru 12 393
 42. Kroatien 12 163
 43. Sri Lanka 11 877
 44. Litauen 11 717
 45. Serbien 11 559
 46. Serbien och Montenegro 11 431
 47. Tunisien 10 828
 48. Bulgarien 10 665
 49. Makedonien 10 468
 50. Bangladesh 10 258